2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

2619
Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları ‘Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’  Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Birliğimiz tarafından bastırılan “Ücret Tarifesi” kitapçığı web sitemizde yayınlanmış olup; TDB Dergisi (TDBD)’nin 157. sayısı ile birlikte meslektaşlarımıza dağıtılacaktır.

http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/2017_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi-27.12.2016.pdf

 

Untitled 3