Aylık Arşiv: Ocak 2017

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SAYIN UYEMIZ; 2017 YILI IS SAGLIGI VE GUVENLIGI HIZMETI ICIN ARTI HEDEF FIRMASI İLE ÖN PROTOKOL İMZALANMIŞ OLUP AŞAĞIDA BİLGİLERİNİZE SUNULMUŞTUR.İLETİŞİM:ALİ ÖZGÜR CEP:533 327 33 80 TEL:332 265 52 95

Devamını Oku »

Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi

Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türkiye Barolar Birliği’nce oluşturulan ‘Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’ tarafından düzenlenen ‘Kişisel Sağlık Verileri II.Ulusal Kongresi’, 3-4 Haziran 2017 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak. Kişisel sağlık verilerinin toplanmasına yönelik olarak; ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, ‘Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik’ ve ‘Sosyal Güvenlik Kurumu Verilerininin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar’ ...

Devamını Oku »

“Değerli üyelerimiz, Dünyagöz Hastanesi Konya ile indirim protokolü imzalanmıştır.

HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. TARAFLAR Bir tarafta Bedir Mah. Sıvalı Sok. No:1 Selçuklu/KONYA adresinde mükim Dünya Göz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. İle diğer taraftan; Tevfikiye Cad. Garanti İş Hanı D:20-21 Karatay/KONYA adresinde mükim Konya Diş Hekimleri Odasıarasında aşağıdaki hususlarda mutabık kalınarak imzalanmıştır. MADDE 2. TANIMLAR İşbu SÖZLEŞME metni içerisinde; 2.1. Dünyagöz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca “DÜNYAGÖZ”, 2.2. ...

Devamını Oku »

ODA AİDATLARI

GENELGE Sayı : 001-1. 1891 Tarih: 18.11.2016 Konu : 2017 Yılı Üye Aidatları Türk Dişhekimleri Birliği 16. Olağan Genel Kurulunda 2017 üye aidatlarının Maliye Bakanlığınca açıklanan 2016 yılı yeniden değerleme oranına göre artırılarak belirlenmesi, ayrıca aidatların küsuratlarından arındırılması amacıyla, en yakın 0 ya da 5 Tl tam sayıyla yuvarlanması kararlaştırılmıştır. 11 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 474 sıra nolu ...

Devamını Oku »

2017 YILI AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI MUAYENE VE TEDAVİ ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Dişhekimlerinin 2017 yılında uygulayacakları ‘Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesi’  Odalarımızdan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda belirlenerek Merkez Yönetim Kurulumuzun 21-22 Aralık 2016 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, Sağlık Bakanlığı’na gönderilmiştir. Birliğimiz tarafından bastırılan “Ücret Tarifesi” kitapçığı web sitemizde yayınlanmış olup; TDB Dergisi (TDBD)’nin 157. sayısı ile birlikte meslektaşlarımıza dağıtılacaktır. http://www.tdb.org.tr/tdb/v2/ekler/2017_Yili_Rehber_Tarife_Kitapcigi-27.12.2016.pdf  

Devamını Oku »