Aylık Arşiv: Mart 2021

VERBİS’E KAYIT SÜRELERİ UZATILDI

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ülkemizde halen etkisini göstermeye devam eden Covid-19 virüs salgını nedeniyle Veri Sorumluları Siciline (Sicil) kayıt yükümlülüğünün gereği gibi yerine getirilmesi hususunda zorluklar yaşandığı gerekçesiyle Sicile kayıt sürelerinin uzatılmasına ilişkin birçok veri sorumlusu veya bunların bağlı olduğu üst kuruluşlar, muhtelif sektör temsilcileri ile bazı kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından Kuruma intikal ettirilen ...

Devamını Oku »

VERBİS`E KAYIT VE BİLDİRİM UYGULAMA VİDEOSU HAZIRLANDI

Bilindiği üzere Kişisel Verileri Korumu Kurumu (KVKK) tarafından oluşturulmuş olan Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne (VERBİS) dişhekimleri, sağlık kuruluşları ve Odaların,  31.03.2021 tarihine kadar kayıt ve bildirim zorunluluğu/ yükümlülüğü bulunmaktadır. Dişhekimlerinin mesleki uygulamalarında veya Oda, iş ve işlemlerinde kişisel verilerin korunması hukuku bağlamındaki yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin basit uygulama bilgilerinin paylaşılmasını amaçlayan;   VERBIS’e Kayıt İşlemleri Ve Süreç Basamakları İrtibat Kişisi Atama Sicile Kayıt İrtibat Kişisi Bildirim ...

Devamını Oku »