Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

1931_b

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161223.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161223.htm

Untitled 3