E-SERBEST MESLEK MAKBUZU ZORUNLU OLDU


Notice: Undefined index: tie_hide_meta in /home/u7974306/kdo.org.tr/wp-content/themes/jarida/includes/post-meta.php on line 3

19 Ekim 2019 tarihinde yayınlanan 509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile  tüm serbest meslek erbaplarının (dişhekimleri, avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler …vb.) 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren serbest meslek makbuzlarını  e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

509 Seri No Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği için tıklayınız…