TDB KOMİSYON ÜYELİĞİ

onemli-duyuru

2016-2018 DÖNEMİ HİZMET ÜRETECEK TDB KOMİSYONLARI
1- Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Komisyonu
2- Basın Yayın Komisyonu
3- Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Komisyonu
4- Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları Komisyonu
5- Kongre ve Fuar Komisyonu
6- Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Komisyonu
7- Sahte Dişhekimleri İle Mücadele Komisyonu
8- Özlük Hakları Komisyonu
9- Tüketici Hakları Komisyonu
10- Yardımlaşma Fonu Komisyonu
11- Uzmanlık Komisyonu
12- Toplum Ağız Diş Sağlığı Eğitimi Komisyonu
13- Etik Kurulu
14- Kadın Dişhekimleri Komisyonu
15- Ağız Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücretleri Güncelleme Komisyonu
16- Dış İlişkiler Komisyonu
17- Genç Dişhekimleri Komisyonu
18- Genel Sağlık – Ağız Diş Sağlığı İşbirliği Komisyonu
19- Ulusal Dişhekimliği Çekirdek Eğitimi Komisyonu

Untitled 3